Námi poskytované služby

V rámci advokátní činnosti vykonáváme jak obecné právní poradenství, tak řešíme vysoce specializované otázky týkající se práva nemovitostí, a to včetně práva bytových družstev (BD) a společenství vlastníků jednotek (SVJ). Součástí našich služeb jsou i advokátní úschovy a v neposlední řadě i možnost ověřit podpisy přímo v naší kanceláři, což využijí nejen zástupci realitních kanceláří, s nimiž spolupracujeme. Máme také zkušenosti s developerskými projekty po celé republice. Posouzení daňových aspektů při přípravě návrhu smluvního řešení je samozřejmostí.

V oblasti daňového poradenství nabízíme pomoc při sestavení daňových přiznání i jednorázové nebo průběžné daňové poradenství či daňový audit. Rádi vás budeme zastupovat v daňových řízeních a při jednání s dalšími orgány (zdravotní pojišťovny či státní správou sociálního zabezpečení) nebo vám umožníme odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob.

V neposlední řadě vám nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. Kroměvedení nutných evidencí vám vyjdeme vstříc ve vašich potřebách týkajících se průběžných výsledků, elektronizace či převzetí komunikace s orgány státní správy a dalšími institucemi.

Obhospodařované agendy