Bytová družstva

  • příprava nových stanov bytových družstev (v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích do 31.12.2021)
  • zápisy do obchodního rejstříku
  • příprava všech dokumentů pro chod družstva, podklady pro členskou schůzi
  • spory družstev a jednotlivých družstevníků, poradenství při vyloučení z družstva
  • zajištění prodeje družstevních bytů
  • další členský vklad, přijetí nového člena do družstva
  • půdní vestavby