Společenství vlastníků jednotek

  • příprava nových stanov SVJ (v souladu s občanským zákoníkem), zápisy do rejstříku společenství
  • příprava všech dokumentů pro chod SVJ, podklady pro shromáždění
  • spory SVJ a jednotlivých vlastníků, vymáhání pohledávek za dlužníky
  • změny prohlášení vlastníka
  • půdní vestavby
  • developerské projekty – kompletní smluvní servis při výstavbě a prodeji, řízení projektu