JUDr. Jana Murková

Jana Murková

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem své první zkušenosti v oblasti práva začala získávat v notářské kanceláři, kde jsem měla možnost se zevrubně seznámit nejen s občanským právem (kupní a darovací smlouvy, zástavní smlouvy, zúžení společného jmění manželů apod.), včetně dědického práva, ale zejména s korporátním právem obchodních společností a družstev, od jejich založení přes jakékoli změny až po jejich likvidaci. Po absolvování čtyřleté praxe a notářských zkoušek jsem přešla do advokacie, ve které působím do současné doby. I vzhledem k tomu, že jsem téměř deset let působila ve vedení daňové a auditorské společnosti, se nyní mimo jiné věnuji problematice daňového práva ve spojení s běžným výkonem advokacie. V posledních letech se taktéž zaměřuji na právo bytových družstev a SVJ a přeměny obchodních společností.